Arıza ve Revizyon

Asansör arızalarının başlıca nedenleri şunlardır;

Kullanıcısı tesis edilen asansörden güvenilir olarak ve en fazla verimlilikte hizmet etmesini beklemektedir. Bu yazıda asansör kullanıcılarının ve bina sorumlularının asansörün güvenilir olarak kullanılması için dikkat edilecek hususlar hakkında bilgi verilecektir.

  • Yeni servise verilen asansörlerde imalat veya montaj kusurlarının kullanım sırasında ortaya çıkması
  • Asansörün düzenli bakım yapılmaması, bakım eksiklikleri sonucu oluşan arızalar
  • Bakımın sitemi bilen yetkili servis tarafından yapılmaması
  • Kullanıcı hataları
  • Gerilim düşüklüğü veya kesilmesi, motor ve elektrik kumanda sisteminde aşırı ısınma, fazla yük veya sürekli çalıştırma sonucu asansör kontrol sisteminin korumaya geçmesi sonucu arızalanması.
  • Kullanım amacına uygun imal ve monte edilmiş, düzenli ve yetkili bakım firması tarafından bakımı yapılan asansörlerde arıza çok azdır.